blank

Selle kursuse eesmärk on anda kuulajatele ettekujutus digitaalsest turundusest kui kaasaegsest turundusarenduse suunast ja sotsiaalvõrgustikest kui uuest turunduskommunikatsiooni platvormist ning näidata praktilisi näiteid digitaalse turunduse ja reklaamimise vahenditest sotsiaalvõrgustikes.

Sihtgrupp: Väikeettevõtjad, algajad turundusjuhid või -spetsialistid , kesk- ja esmatasandi juhid, projektijuhid kõigist valdkondadest, inimesed kes korraldavad ühekordseid koostööprojekte ajutise meeskonnaga, avaliku sektori töötjad. 

 1. Üldsätted

Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst. 

 1. Eesmärk

Selle kursuse eesmärk on anda kuulajatele ettekujutus digitaalsest turundusest kui kaasaegsest turundusarenduse suunast ja sotsiaalvõrgustikest kui uuest turunduskommunikatsiooni platvormist ning näidata praktilisi näiteid digitaalse turunduse ja reklaamimise vahenditest sotsiaalvõrgustikes.

Digiturunduse eriala lõpetanud õppija saab asuda tööle turundusspetsialisti- või juhina, digiturundajana, teenusedisainerina, projektijuhina, arendusjuhina, mikro- või väikeettevõtte juhina. Lisaks võimaldab see läbi lüüa uutes ametites, nt suunamudijad (digiturundus ja eristumine läbi loovuse on neile kriitilise tähtsusega).

 1. Õpiväljundid

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

– tunneb digitaalse turunduse põhitõdesid

– leiab ettevõttele kasvupunkte internetikeskkonnas, määrab digiturunduse arengu võtmetrendid

– juhib brändi ja müüki digikeskkonnas

– koostab meediaplaani – ühendab turunduse erinevates sotsiaalvõrgustikes ühtsesse süsteemi

– koostab strateegia sotsiaalvõrgustikes töötamiseks, lähtudes konkreetse projekti ülesannetest ja eesmärkidest

– valib kaupade ja teenuste positsioneerimise võimalused, määrab toote eelised, et konkurentidest eristuda

 1. Õppe kogumaht

Õppekava näeb ette 156 ak.t., millest 140 ak.t. auditoorne ja praktiline töö  ning 16 ak.tundi iseseisvat tööd . 

 1. Õpingute alustamise tingimused

Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.

Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.

Koolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt keskharidus.

 

 1. Õppevorm

Hübriid (veebipõhine 70% + kohapeal 30%)  koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas.

Õppekeel on vene keel.

Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

Õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

 

 1. Õppemeetodid

Õppetöö viiakse läbi loengu, seminari, praktilise töö ja juhendatud praktika vormis.

 

 1. Hindamismeetod

Suuline test.

 

 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab suulise testi.

Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest ja tema suulise testi sooritamise õigsus on vähemalt 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale tunnistus.

Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest, kuid tema suulise testi sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust või ta ei ole praktilist tööd sooritanud, siis väljastatakse õppijale kursusel osalemist kinnitav tõend.

 

 1. Õppematerjal

Lektorite poolt koostatud konspektid.

 

 1. Õppekeskkonna kirjeldus

Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

Koolituse toimumise aadress on Vilisuu 7, Tallinn.

Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga.

Maksumus 1500 eurot

  1. Digiturundussüsteem  3 ak/t audit. töö 

  2 ak/t prakt. töö 

  2. Ettevõtte auditeerimine. Digiturunduse eesmärgid.  2 ak/t audit. töö 
  3. Sihtrühmade segmenteerimine  2 ak/t audit. töö 

  2 ak/t prakt. töö 

  4. Konkurentide määratlemine ja konkurentsianalüüs  2 ak/t audit. töö 

  2 ak/t prakt. töö 

  5. Unikaalne müügipakkumine – kuidas seda kujundada  3 ak/t audit. töö 

  2 ak/t prakt. töö 

  6. Kliendi teekond (kliendi teekonna kaard)  4 ak/t audit. töö 

  2 ak/t prakt. töö 

  7. Digiturunduse strateegia  2 ak/t audit. töö 
  8. Sisuturundus  4 ak/t audit. töö 

  2 ak/t prakt. töö 

  9. Sotsiaalmeedia turundus  16 ak/t audit. töö 

  10 ak/t prakt. töö 

  10. Videoturundus  4 ak/t audit. töö 

  2 ak/t prakt. töö 

  11. Meiliturundus  3 ak/t audit. töö 

  2 ak/t prak. töö 

  12. Kontekstuaalne reklaam  4 ak/t audit. töö 
  13. Otsingumootoriturundus (SEO)  3 ak/t audit. töö 
  14. Meediareklaam  3 ak/t audit. töö 
  15. Sidusprogrammide koondajad  2 ak/t audit. töö 

  2 ak/t prakt. töö 

  16. Kontopõhine turundus (ABM)  2 ak/t audit. töö 
  17. Mobiiliturundus  2 ak/t audit. töö 
  18. Kaasturundus (sidusettevõtte turundus)  1 ak/t audit. töö 
  19. Veebikonverentsid ja online seminarid  4 ak/t audit. töö 
  20. Süsteemne lähenemine veebilehe arendamisele  8 ak/t audit. töö 

  4 ak/t prakt. töö 

  21. Digikampaaniate analüüs ja optimeerimine  4 ak/t audit. töö 

  2 ak/t prakt. töö 

  22. Digimüük  6 ak/t audit. töö 

  2 ak/t prakt. töö 

  23. Persoonibränding (isikliku brändi võimsus)  10 ak/t audit. töö 

  6 ak/t prakt. töö 

  24. Koostöö agentuuridega  4 ak/t audit. töö 
    98 ak/t audit. töö 

  42 ak/t prakt. töö 

   

  Kokku: 140 ak/t 

  Koolituse maksumus 1500 eurot 

  Koolitaja: Alsu Valieva, kõrgharidus. Tallinna Ülikool, magistriõpe. Eriala: slaavi keeled ja kultuurid, pedagoogika. Kaasani riiklik Tehnikaülikool, magistriõpe. Eriala: avalike suhete spetsialist. Projektijuht, pedagoog, mentor.