Kursuse pealkiri: Veebilehe optimeerimine otsingumootoritele või SEO jaoks

 

Kursuse eesmärk:
“Veebisaidi SEO edendamise” kursuse eesmärk on pakkuda osalejatele teadmisi, oskusi ja praktilist kogemust veebiressursside tõhusaks optimeerimiseks nende nähtavuse parandamiseks otsingumootorites. Sellise kursuse eesmärk on mitte ainult teoreetiliste teadmiste edastamine, vaid ka õpilastele praktiliste oskuste pakkumine, mida nad saavad rakendada reaalsetes stsenaariumides veebisaitide edukaks edendamiseks otsingumootorites. Kursuse läbinu suudab töötada SEO-spetsialisti, veebianalüütiku, sisuhalduri, internetiturundaja või veebiprojekti omanikuna, kes soovib parandada oma veebisaidi nähtavust otsingutulemustes.

Õppemaht: 174 ak/t (157 ak/t auditoorne õppetöö + 17 ak/t praktiline- ja iseseisev töö).

Õppevorm: Veebikoolitus

Õppemeetodid:
– Loengud ja teoreetilised materjalid: SEO teoreetiliste aluste esitamine, võtmevaldkondade, põhimõtete ja optimeerimismeetodite selgitamine.

– Praktilised harjutused: Töö reaalsete juhtumitega, olemasolevate veebisaitide analüüs, praktiliste optimeerimisülesannete täitmine.

– Juhtumiuuringud ja projektid: Edukate või ebaõnnestunud SEO-edendamise juhtumite analüüs, enda projektide loomine saadud teadmiste rakendamiseks.

– Interaktiivsed tegevused: Õpetamiselementide kaasamine, nagu arutelud, grupiülesanded, viktoriinid ja arutelud, et julgustada õpilaste aktiivset osalemist.

– Iseseisev kodutöö järgneva kontrolli ja vigade analüüsiga.

Efektiivne SEO-kursus püüab luua tasakaalu teooria ja praktika vahel, pakkudes õpilastele võimalust rakendada oma teadmisi praktikas ja arendada oskusi, mis on vajalikud eduka karjääri jaoks otsingumootori optimeerimise valdkonnas.

Hindamismeetodid:

– Testimine: Hõlmab erinevat tüüpi küsimustega teste (mitmikvalik, lühike vastus, sobitamine), mis käsitlevad kursuse põhiteemasid.

– Praktilised ülesanded: Ülesanded, mis nõuavad õpilastelt teadmiste reaalset rakendamist SEO valdkonnas. Näiteks konkreetse veebisaidi optimeerimine, võtmesõna strateegia väljatöötamine või sisu loomine.

– Eksamid: Lõpueksamite läbiviimine üldteadmiste taseme kontrollimiseks, hõlmates kõiki kursuse aspekte.

SEO-spetsialisti tunnistuse väljastamise aluseks on lõpueksami sooritamine vähemalt 70% ulatuses.

Õppimise lõpetamise nõuded, sealhulgas meetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õppeprogrammi edukaks lõpetamiseks peab õppur: osalema vähemalt 70% online-tundidest; esitama kõik vajalikud ülesanded; sooritama lõpueksami vähemalt 70% tulemusega.

Õpetaja kvalifikatsiooni nõuded:

SEO valdkonna kogemus üle 10 aasta. Sertifitseerimised: Google Analytics, Google AdWords, Yoast SEO Academy, Hubspot SEO Academy. Klientideks on olnud: Western Digital, Yoola Group Scandinavia, PullmanGroupp, Finterum, Finexmo ja teised suured brändid.

Õppekeel: vene keel.

Kursuse maksumus: 1900 eurot.

Veebilehe optimeerimine otsingumootoritele õpekava

SEO sissejuhatus – püüe anda ülevaade SEO olemusest ja selle eesmärgist – SEO tähendab otsingumootoritele optimeerimist;
– otsingumootorite eesmärk;
– millisele otsingumootorile keskenduda Eestis, Soomes, Lätis?
  4 ak/t audit. töö
Märksõnade analüüs – kuidas tuvastada otsingusõnu, mida inimesed kasutavad probleemide lahendamiseks või vastuste saamiseks

 

– Märksõnade ja analüüsi vajalikkuse sissejuhatus;
– Mitmekülgsete kategooriate näited ja põhjaliku märksõnade analüüsi illustreerimine;
– Hooajalisuse ja otsingutrendide tuvastamine;
– Kuidas märksõnade analüüs võib aidata äriotsuste tegemisel;
– Märksõnade leidmise meetodid;
– Konkurentide ja valdkonna märksõnade kasutuse analüüs;
– Tööriistade tutvustus märksõnade analüüsi teostamiseks;
– Projektide ja märksõnade kasutuse näited;
– Positsioonide ja valdkondade erinevused;
– Märksõnade konkurentsi hindamine;
– Otsingueesmärgi mõistmine;
– Oma niši leidmine;
– Google Search Console’i otsinguandmete ülevaade ja juhend.

  35 ak/t audit. töö + 3 ak/t
Lehe struktuur – kuidas parandada ühte alahinnatud SEO faktorit – kuidas Google “näeb” veebilehte;
– lehe struktuuri selgitus ja optimeerimise juhend;
– ankurtekstide optimeerimine;
– sisulehed versus blogipostitused;
– asukohapõhised lehed;
– milliste märksõnade jaoks luua eraldi lehti?

  30 ak/t audit. töö + 3 ak/t
Lehesisene optimeerimine – põhjalik juhend lehe optimeerimiseks koos näidetega – otsingu eesmärgile vastava lehe optimeerimine;
– metapealkirjade ja -kirjelduste optimeerimise juhend;
– väärtuspakkumise rõhutamine ja metaandmete näited;
– lehe ja brändinime kasutamine metaandmetes;
– märksõnade kattumise (keyword cannibalization) vältimine;
– URL-ide optimeerimine;
– h1 (peatüki 1) ning h2 ja h3 optimeerimise juhend;
– sisu optimeerimine;
– WordPressi veebilehe näitel sisu optimeerimine;
– valdkonnaspetsiifilise sisu loomine;
– värske sisu ja sisu uuendamise rollid SEO-s;
– erinevate sisutüüpide näited ja juhendid (avaleht, kategooriad, tootelehed, artiklid jne);
  35 ak/t audit. töö + 5 ak/t
Üldised lehe ja tehnilise SEO faktorid – ülevaade tehnilistest aspektidest ja võimalikest probleemidest – Negatiivsed mõjutegurid;
– Duplikaatne sisu;
– Mobiilisõbralikkuse ja veebilehe kiiruse tähtsus SEO-s;
– Kasutajakogemuse osa optimeerimistöödes;
– XML sitemap;
– Screaming Frog lühitutvustus;
– Tehnilised SEO faktorid;
– Google Search Console’i põhjalik tutvustus.
  30 ak/t audit. töö + 3 ak/t
Linkide loomine – ülevaade, Eesti näited ja strateegiad – Domeenide üldised omadused ja väärtused;
– Eesti populaarsed linkide allikad ja näited;
– Linkide omadused ja väärtused;
– Konkurentide linkide analüüs;
– Tähtsate URL-ide viitamine;
– Google’i otsingukäsud võimalike linkide leidmiseks;
– Väliste linkide ankru tekstide optimeerimine;
– 404 ehk vigaste URL-ide suunamine ja 301 redirect’id;
– Kasutamata linkide võimaluste tuvastamine;
– rel=”nofollow” lingid.
  20 ak/t audit. töö + 3 ak/t
Kokkuvõte ja näited – Eelnevalt käsitletud teemade kokkuvõte;
– Lisamaterjalide tutvustus;
– SEO tulevik ja võimalikud tulevikutrendid;
– Osalejate näidete vaatlemine ja analüüs.
  3 ak/t audit. töö
157 ak/t (auditoorne õppetöö) + 17 ak/t ( tundi – praktiline- ja iseseisvat tööd)

Kokku: 174 ak/t